L’escola de música El Carreró neix l’any 1999.

Té com a finalitat fomentar l’educació, l’accés i la participació activa a la vida i al fet musical.

Proporciona una formació musical de qualitat que permet descobrir i desenvolupar les potencialitats dels alumnes amb la màxima responsabilitat i rigor per part de tot l’equip de docents.

L’escola de música imparteix ensenyaments des dels 8 mesos fins a persones adultes, amb programes específics per a cada franja d’edat i també amb una temporització adequada a les diferents necessitats i objectius dels alumnes.

Disposa de 9 aules col·lectives i d’instrument així com  1 sala d’audicions.