Classes llenguatge musical

La formació bàsica comença amb dos cursos d’Iniciació (6-7 anys), seguit dels 4 cursos de nivell elemental (alumnes de 8 a 12 anys).

 

També la poden cursar alumnes de qualsevol edat que no hagin fet mai música. Inclou les assignatures de llenguatge musical,  grup instrumental i l’instrument.