Classes de llenguatge musical

El llenguatge musical és una assignatura que treballa l’educació de l’oïda: reconeixement, lecto-escriptura, el sentit de la pulsació i del ritme, cant coral, audicions, formes musicals, harmonia i els elements teòrics que ens faran entendre el llenguatge de la música.

 

El llenguatge musical és universal i per tant el treballem amb diferents estils de música: clàssica, contemporània, música tradicional d’arreu, pop-rock,  jazz i molts d’altres.

 

És una eina transversal i global que assenta les bases per a ser un bon músic i imprescindible per a qualsevol estudiant de música.