Logo Petits Músics

El programa Petits Músics està destinat a nens i nenes des de 8 mesos fins a 3 anys.

Són uns cursos destinats a afavorir el desenvolupament dels nens més petits a través de la música.

 

Els dos primers cursos Petits Músics 1 i 2, els nens vénen acompanyats d’una persona adulta que participa activament de la classe i hi juga un paper fonamental. El curs de Petits Músics 3 ja vénen sols a classe.

 

Es treballen les qualitats del so, d’una manera que estimula l’infant i fomenta les capacitats cognitives com la memòria, la concentració, l’atenció, l’autonomia personal i la motricitat.

 

Es treballen dos hàbits fonamentals per al seu desenvolupament com són l’hàbit de l’escolta i l’hàbit del silenci.