Classes per alumnat de 4 i 5 anys

El programa de sensibilització musical està destinat a nens i nenes de 4 i 5 anys.

 

La sensibilització musical als 4 anys té una durada de 60’.

El curs de sensibilització musical per a alumnes de P5 té una durada de 60’consta de dues assignatures: el llenguatge musical  i la Roda d’instruments.

 

La roda d’instruments té la finalitat de que el nen/a, conegui i experimenti les famílies d’instruments i això els facilitarà les eines per triar l’instrument que els agradi més quan comencin la Formació bàsica.

 

Durant aquests dos cursos, es treballen les qualitats del so a nivell sensorial : entonació, intensitat, durada i timbre.

 

Aprenem dos hàbits fonamentals: l’hàbit de l’escolta i l’hàbit del silenci.